НАМРЪ̀ЗВАМ

НАМРЪ̀ЗВАМ, -аш, несв.; намръ̀зна, ‑еш, мин.св. -ах, св., непрех. Намръзвам се. Нощите в Балкана са много студени и той намръзна по ханищата, затуй сега усеща остри бодежи в гърдите. А. Каралийчев, НЗ, 161.

НАМРЪ̀ЗВАМ СЕ несв.; намръ̀зна се св., непрех. Мръзна, студувам дълго време, много. Кръстьо не можеше да понася разваления въздух по кръчмите и кафенетата, пък и на войната като че беше се намръзнал, та по цели дни си седеше до печката. Г. Караславов, ОХ I, 393.

Списък на думите по буква