НАМРЪ̀ЗВАНЕ

НАМРЪ̀ЗВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от намръзвам и от намръзвам се.

Списък на думите по буква