НАМРЪ̀ЩЯНЕ

НАМРЪ̀ЩЯНЕ, мн. -ия, ср. Рядко. Отгл. същ. от намръщям и от намръщям се; намръщване.

Списък на думите по буква