НАМУСО̀РВАНЕ

НАМУСО̀РВАНЕ ср. Диал. Неодобр. Отгл. същ. от намусорвам се; намусване.

— От Т. Панчев, Допълнение на българския речник от Н. Геров, 1908.

Списък на думите по буква