НАМУ̀СЯНЕ

НАМУ̀СЯНЕ ср. Рядко. Отгл. същ. от намусям и от намусям се; намусване.

Списък на думите по буква