НАМУ̀ШКВАНЕ

НАМУ̀ШКВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от намушквам и от намушквам се; намушване.

Списък на думите по буква