НАМЪ̀ДРЯНЕ

НАМЪ̀ДРЯНЕ ср. Отгл. същ. от намъдрям се.

Списък на думите по буква