НАМЪ̀КВАНЕ

НАМЪ̀КВАНЕ1, мн. -ия, ср. Разг. Отгл. същ. от намъквам1 и от намъквам се.

НАМЪ̀КВАНЕ

НАМЪ̀КВАНЕ2 ср. Разг. Отгл. същ. от намъквам2 и от намъквам се; навличане2.

Списък на думите по буква