НАМЪ̀КНА

НАМЪ̀КНА1. Вж. намъквам1 и намъкнувам.

НАМЪ̀КНА

НАМЪ̀КНА2. Вж. намъквам2.

Списък на думите по буква