НАМЪ̀КНУВАНЕ

НАМЪ̀КНУВАНЕ, мн. -ия, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от намъкнувам и от намъкнувам се; намъкване1.

Списък на думите по буква