НАМЪЛЗЯ̀ВАМ

НАМЪЛЗЯ̀ВАМ, -аш, несв.; намълзя̀, ‑ѝш, мин. св. -ѝх, св., прех. Диал. Надоявам някакво количество (мляко); намълзвам. — Я съм овчар у Яшар планина, / та си пасем девет иляд сагмал, / ..; / па ги свършим у тесни клисури, / та измълзем девет иляд сагмал, / та намълзем това бело млеко, / та изпием това бело млеко. Нар. пес., СбНУ ХLIII, 148. намълзявам се, намълзя се страд.

— Други форми: намъзя̀вам, намузя̀вам.

Списък на думите по буква