НАМЪ̀НВАНЕ

НАМЪ̀НВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от намънвам и от намънвам се.

Списък на думите по буква