НАМЪ̀РДВАНЕ

НАМЪ̀РДВАНЕ, мн. -ия, ср. Разг. Отгл. същ. от намърдвам и от намърдвам се.

Списък на думите по буква