НАМЪРМО̀РВАНЕ

НАМЪРМО̀РВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от намърморвам се.

Списък на думите по буква