НАМЪРМО̀РЯ

НАМЪРМО̀РЯ СЕ. Вж. намърморвам се.

Списък на думите по буква