НАМЪРСУ̀ВАМ

НАМЪРСУ̀ВАМ СЕ, -аш се, св., непрех. Разг. Мърсувам много, до насита.

Списък на думите по буква