НАМЪРСЯ̀ВАМ

НАМЪРСЯ̀ВАМ, -аш, несв.; намърся̀, ‑ѝш, мин.св. -ѝх, св., прех. Направям нещо да стане мръсно, нечисто; измърсявам, омърсявам, нацапвам, изцапвам. — Мама пак ще ми се кара, че съм оставил манджата. — За да не ти се кара, сипи си в една чиния, колкото да я намърсиш — подучи го Борислав. Л. Галина, Л, 34-35. намърсявам се, намърся се страд. и възвр. При най-малката несполука от наша страна, тие, които гледаш да са прегръщат напреде ни, ще захвърлят пушката,.. Друга е работата, когато са намърси селото им с няколко трупове. З. Стоянов, ЗБВ II, 27-28.

НАМЪРСЯ̀ВАМ СЕ несв.; намърся̀ се св., непрех. Ставам мръсен; измърсявам се, омърсявам се, изцапвам се. Блузата ми се е намърсила, трябва да я изпера.

Списък на думите по буква