НАМЪРСЯ̀ВАНЕ

НАМЪРСЯ̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от намърсявам и от намърсявам се; измърсяване, омърсяване, нацапване, изцапване.

Списък на думите по буква