НАМЪ̀ЧВАНЕ

НАМЪ̀ЧВАНЕ, мн. -ия, ср. Разг. Отгл. същ. от намъчвам и от намъчвам се; натегляне, настрадване.

Списък на думите по буква