НАМЪ̀ЧУВАНЕ

НАМЪ̀ЧУВАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от намъчувам се; намъчване.

Списък на думите по буква