НАМЯ̀РВАНЕ

НАМЯ̀РВАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от намярвам и от намярвам се; намиране, намерване1, намирване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква