НАМЯ̀ТАНЕ

НАМЯ̀ТАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от намятам1 и от намятам се.

Списък на думите по буква