НАМЯ̀ТВАНЕ

НАМЯ̀ТВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от намятвам и от намятвам се.

Списък на думите по буква