НАМЯ̀УКВАМ

НАМЯ̀УКВАМ СЕ, -аш се, несв.; намя̀укам се, -аш се, св., непрех. Мяукам много, дълго време.

Списък на думите по буква