НАНАДО̀ЛЕ

НАНАДО̀ЛЕ нареч. Остар. и диал. Нанадолу, надолу. Обърнала нъштвите нанадоле и зела да сее брашно. Нар. прик., СбНУ ХLI, 445. Леком пеят, далеко се чува, / дочул ги е овчар от планина, / та поведе стадо нанадоле, / нанадоле, доле низ реката. Нар. пес., СбВСт, 530. Сичките са са пърснале: / кои горе, кои нанадоле, / доде си потера замина. Нар. пес., СбНУ ХХV, 27.

Списък на думите по буква