НАНАДО̀ЛУ

НАНАДО̀ЛУ нареч. Диал. Надолу. Противоп. нанагоре, нагоре. Изправи се, подръпна роклята си нанадолу. А. Михайлов, ДП, 101. В Африка са девят главни планински бърда: Атлантически планини,..; Аби‑

сински планини, които ся простират нанадолу към Чървено море по Абисиния, Египет и Нубия. Ив. Богоров, ВГД (превод), 75-76. Вървял из дупката нанадолу два деня и огладнял. Нар. прик., СбНУ ХLVI, 342. Оттам тръгнах, мамо, нанадолу, / нанадолу, мамо, към чешмата, / дано сваря, мамо, бяла Рада. Нар. пес., СбВСт, 578.

— Друга (остар. и диал.) форма: нанадо̀ле.

Списък на думите по буква