НА̀НЕ

НА̀НЕ1, мн. няма, м. Диал. 1. По-голям, по-стар брат; бате, батко, батьо, нана2. Най-после току по-младио брат от них рекъл: "Нане, тая проклета неволя нема да дойде, току я да земем, та ако може сами да си направиме колата". Нар. прик., СбНУ III, 161. Маргита Стоян говори: / "Нане Стояне, Стояне, / чуваш ли, пиле как дума?" Нар. пес., СбНУ ХLIV, 269. Тамо му са двете мажки деца, / .. / они стоя на порти, та плача, / по-младото на старото вели: / — Леле нане, мен ми се прируча. Нар. пес., СбНУ ХLIII, 203.

2. Обикн. в съчет. с мъжко собствено или фамилно име — за интимно, свойско назоваване на по-възрастен мъж или за обръщение към него в шопския край (Софийско и други съседни западни краища); бай, бае, байо. В сиромашкия двор на нане Стоичко беше израснала чудна върба. Елин Пелин, Съч. II, 7. "Мила родна картинка!" И разбира се, в центъра ѝ — вечният шоп нане Митре — почернял, брадясал. ВН, 1962, бр. 3250, 4. Тази година тате продаде на добра цена кожите в Пловдив .. Значи никой вече не ще може да подмята зад гърба ни, че приставът ще продава стоката на нане Божин. Г. Белев, ПЕМ, 40.

НА̀НЕ

НА̀НЕ2, -то, мн. -та, ср. Диал. Бебе.

— От Л. Андрейчин и др., Български тълковен речник, 1955.

НАНЀ

НАНЀ, -то, мн. няма, ср. Диал. Джоджен, културна мента; гьозум, нана3. Нането е многогодишно растение,.. То е всякому известно ароматично растение, което намира доста голямо употребление, както в домакинството, така и в медицината. Гр, 1906, бр. 18, 280. Съгляда ли ся, че гъсеничките са станали тромави и не ядат сладко, то добре ще е да ся нареже гьозюм (нане), или пелин, па колкото една шепа да ся посипе по лесата. Лет., 1874, 192.

Диво (Каинско) нане. Диал. Див джоджен, дива мента, див гьозум, дива (Каинска) нана. Когато боли деца само корем, без да дрищат,.., да им ся турят на корема омягчителни наложки {..}, каквото например от варен майданос, от диво нане (гьозум). Лет., 1871, 129.

— Тур. nane.

Списък на думите по буква