НАНЕСА̀

НАНЕСА̀1. Вж. нанасям1, нанисам1, наносвам1 и наносям1.

НАНЕСА̀

НАНЕСА̀2. Вж. нанасям2, нанисам2, наносвам2 и наносям2.

Списък на думите по буква