НА̀НИЗЧЕ

НА̀НИЗЧЕ, мн. -та, ср. Умал. от наниз.

Списък на думите по буква