НАНО̀СЯНЕ

НАНО̀СЯНЕ1 ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от наносям1 и от наносям се, нанося се; нанасяне1, наносване1, нанисане1.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

НАНО̀СЯНЕ

НАНО̀СЯНЕ2 ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от наносям2 и от наносям се; снасяне, нанасяне2, наносване2, наносяне2, нанисане2.

Списък на думите по буква