НАОБЀЛВАНЕ

НАОБЀЛВАНЕ, мн. няма, ср. Разг. Отгл. същ. от наобелвам и от наобелвам се; наобеляне.

Списък на думите по буква