НАОБЀЛЯНЕ

НАОБЀЛЯНЕ ср. Рядко. Отгл. същ. от наобелям и от наобелям се; наобелване.

Списък на думите по буква