НАОБИКА̀ЛЯМ

НАОБИКА̀ЛЯМ, -яш, несв.; наобиколя̀, -ѝш, мин. св. -ѝх, св., прех. и (рядко) непрех. 1. Само мн. и 3 л. ед. Заставаме около някого или нещо, от всички страни на някого или нещо; заобикалям2. Иде ли в кафенето, наобиколят го приятели и бързат да му съобщават сведения от града и от селата. Ал. Константинов, БГ, 122. Публиката шумно наобиколи Левски, който излизаше, обграден плътно от заптии. Ст. Дичев, ЗС II, 760. Заесени ли се и падне първата слана, ние наобикаляме печката. Кр. Григоров, ОНУ, 53. Децата ме наобиколиха, луди от радост, прегръщаха ме. К. Величков, Н, 1884, кн. 11, 923.

2. Посещавам някого или нещо, наминавам, отбивам се при някого или някъде веднъж или от време на време, обикн. за да го видя как е, какво е положението му или как протича нещо; заобикалям2, навестявам, спохождам. — Тя как е? Златна душа има това момиче. Наобикаляй я и се грижи за нея. М. Грубешлиева, ПИУ, 171. Денем, .., аз все бях нащрек и се надявах моят земляк да ме наобиколи. Г. Караславов, Избр. съч. VIII, 215. — Ами че ние сме чифчии хора, по два пъти наобикаляме добитъка нощем. Н. Каралиева, Н, 110. Вършат ли работа гъсеничните трактори? Привечер ще ги наобиколя с колата. А. Гуляшки, МТС, 247. Една вечер той излезе да наобиколи около чифлика. Снегът скърцаше под замръзналите му царвули. Й. Йовков, АМГ, 27. наобикалям се, наобиколя се страд. Като ся отвориха вратата, един человек, който изговори девет, влезе между глотата /калабалъка/, а друг един, който повтори хиляда и осемстотин, ся наобиколи от членовете на тайнствената чета. П. Р. Славейков, ЦП I (превод), 54.

НАОБИКА̀ЛЯМ СЕ несв.; наобиколя̀ се св., непрех. 1. Остар. Само мн. и 3 л. ед. Заставаме около някого или нещо, от всички страни на някого или нещо; наобикалям, заобикалям2. ● Обр. Сичките европейски дипломате с втренчени очи загледаха този велик въпрос [Източния] как гори, и са наобиколиха да го разглеждат какъв е той. НБ, 1876, бр. 34, 131.

2. Рядко. Създавам си кръг от познати, близки или някаква социална среда, с която активно общувам; заобикалям се, обкръжавам се, обграждам се. Царят се наобиколил с коварни и продажни съветници. Л. Андрейчин и др., БТР, 503.

Списък на думите по буква