НАОКА̀ЧАНЕ

НАОКА̀ЧАНЕ, мн. -ия, ср. Разг. Отгл. същ. от наокачам и от наокачам се; наокачване.

Списък на думите по буква