НАОКА̀ЧВАНЕ

НАОКА̀ЧВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от наокачвам и от наокачвам се; наокачане.

Списък на думите по буква