НАОПЕКА̀

НАОПЕКА̀. Вж. наопичам.

Списък на думите по буква