НАОРА̀ВАНЕ

НАОРА̀ВАНЕ1, мн. няма, ср. Отгл. същ. от наоравам1 и от наоравам се.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

НАОРА̀ВАНЕ

НАОРА̀ВАНЕ2 ср. Диал. Отгл. същ. от наоравам2 и от наоравам се; натрупване.

Списък на думите по буква