НАО̀РЛЯНЕ

НАО̀РЛЯНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от наорлям се.

Списък на думите по буква