НАО̀СТРЯНЕ

НАО̀СТРЯНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от наострям и от наострям се.

Списък на думите по буква