НАО̀ХКВАМ

НАО̀ХКВАМ СЕ, -аш се, несв.; нао̀хкам се, -аш се, св., непрех. Разг. Охкам дълго и много, колкото мога. Не мина много време и като се навикаха, наахкаха и наохкаха, селяните сами се умълчаха и зачакаха да чуят какво ще им каже председателят на кооператива. Б. Обретенов, С, 178.

Списък на думите по буква