НАПАДА̀ТЕЛ

НАПАДА̀ТЕЛ, -ят, -я, мн. -и, м. 1. Лице, което извършва нападение, което напада някого, за да го унищожи, ограби, набие и др. В сборичкването благодарение на ловкостта си той [Левски] се отскубва, .., но палтото му остава в ръцете на нападателите. Ив. Унджиев, ВЛ, 128. Понеже не приеха никакъв отговор от воденицата, нападателите се осмелиха повече. Ив. Вазов, Съч. ХХIII, 222. Десетина активни членове на Работническата партия бяха арестувани като нападатели на овчаря и пребити в околийското управление. Г. Караславов, СИ, 184-185. Императорът, понеже нямаше доволно войска, за да отпъди нападателите на столицата му, принуди ся да иска мир. Д. Войников, КБИ, 4. // Животно, птица, насекомо, което напада някого или нещо, за да го захапе, клъвне, ужили, за храна и под. Той [кучето] едвам си сгърчи муцуната. Нападателят се спря с настръхнала козина на гърба, с набърчен нос. Ив. Вазов, Съч. ХV, 128. [Птицата].., връхлетя настръхнала върху синегушката .. Нападателят се оказа нашата добра позната — кукувицата. Ем. Станев, ЯГ, 89. Нещо го щипеше [Стъргача]. Той стисна нападателя победоносно между двата си изцапани с вишнев сок пръсти с кални нокти .. Беше една мравчица. Ем. Коралов, ДП, 10.

2. Само ед. Войска, военна единица и др., която първа започва военни действия (война, бой, битка). Той вярваше, че Съветският съюз има огромен военен потенциал, .. И беше сигурен, че Червената армия ще се окопити от изненадата, ще спре нашествието на нападателя и ще го бие. Д. Ангелов, ЖС, 87. Войниците се притискаха в тесните окопи, .. и си мечтаеха за момента, когато ще прогонят нападателя зад Драва. Ив. Мартинов, ДТ, 103-104.

3. Спорт. Играч от нападението при игра на футбол, баскетбол и др. Всеки отбор се състои от 11 играчи, .. — един вратар, четирима защитници, двама полузащитници и четирима нападатели. В Ангелов и др., Ф, 5. Кратките комбинации между двама нападатели срещу двама бранители в баскетбола са ефикасно средство за пробиване на противниковата защита. НС (превод), 1965, кн. 2, 19. Играеха по система, която те бяха създали: с оттеглен полузащитник .. с четирима защитници и четирима нападатели. НС, 1958, бр. 64, 3.

Централен нападател. Спорт. При игра на футбол — нападател, който играе в центъра на футболното поле; център-нападател. Районът на действие на централния нападател обхваща почти цялото противниково полуполе към стената, в която той играе. В. Ангелов и др., Ф, 170. Мисълта за добре построена и постоянна атака към вратата на съперника с участието на двете крила и централния нападател, .., сякаш бе оставила на заден план мисълта за защита. О, 1977, кн. 11, 42.

Списък на думите по буква