НАПАЗАРУ̀ВАМ

НАПАЗАРУ̀ВАМ, -аш, св., непрех. и прех. Направям необходимите покупки, пазарувам обикн. много неща или нещо в голямо количество. Почти никога не си ходеше сам, жена му идваше да го вземе, хващаше го под ръка, търсеха да напазаруват. Ст. Поптонев, НСС, 186. Сложили на глава голяма кошница, .., зарзаватчиите канят домакините да напазаруват, докато не се е свършила прясната стока. Т. Кюранов, АП, 16. Виолета облече нарядната си басмена рокля, .., взе чантата да напазарува нещо от София и се качи на влака. Д. Кисьов, Щ, 133. Сгоденикът, .. отива в Пазарджик да напазарува едно друго за сватбата. СбНУ VII, 47. напазарувам си възвр. напазарувам се страд. напазарува се безл.

Списък на думите по буква