НАПА̀ЛВАНЕ

НАПА̀ЛВАНЕ, мн. -ия ср. Отгл. същ. от напалвам и от напалвам се.

Списък на думите по буква