НАПА̀РВАНЕ

НАПА̀РВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от напарвам и от напарвам се; напаряне.

Списък на думите по буква