НАПА̀РЯНЕ

НАПА̀РЯНЕ, мн. -ия, ср. Рядко. Отгл. същ. от напарям и от напарям се; напарване.

Списък на думите по буква