НА̀ПАСТ

НА̀ПАСТ, -тта̀, мн. -и, ж. 1. Голяма беда (война, природно бедствие, епидемия), която засяга обикн. много хора; бедствие, нещастие, злина. Градушка ли убиваше нивята или пък друга някоя тежка напаст се надвисваше над хората, дядо Добри не роптаеше. Й. Йовков, Ж 1945, 192-193. В село завърлува невярна болест — .. — Това е напаст божия! — говореше той [попът]. Елин Пелин, Съч. I, 71-72. Па и всеки — бил прост или зналец, бедняк или имотник — даваше, .. — за обители и църкви, защото сещаше напастта близо до градските стени. Н. Райнов, ВДБ, 61. Серумът и антитоксинът против дифтерията са днес мощно оръжие в ръката на лекаря в борбата с тази страшна напаст за човечеството. Пр, 1952, кн. 6, 84. Във время на неговото царувание три напасти постигнали римский народ: пожар в Рим, чума по цяла Италия и извръгание из Везувия. Й. Груев, КВИ (превод), 53.

2. Някой или нещо (нашественик, покорител, идеология и др.), което представлява опасност за едно общество, което носи нещастия, беди, злини на много хора. Дързък е бил Ивайло Бърдоквата, .., който дигна народа срещу татарската напаст. ЛФ, 1958, бр. 48, 1. Лихтенфелд съзнаваше вече

отдавна, че хитлеризмът беше чума, напаст, цяло нещастие за Германия. Хитлеризмът обхващаше като плесен и аристокрацията. Д. Димов, Т, 212.

3. За насекоми, паразити и под. — причинител, източник на неприятности, злини за хора и стопанство. Там [в Струмишкото поле] задухата и комарите вечер са всекидневна напаст. Д. Калфов, ПЮН, 157. — Чак такваз ли напаст са тия пусти листни въшки, та селото ни прогърмя! — провикна се Пена Дивечка. В. Обретенов, С, 177. Мухите са най-голямата напаст за бедните хора от квартал Ючбунар. С. Таджер, ПНМ, 76.

4. Широко разпространено обществено явление, характерно за дадена среда или период, което създава затруднения, води до неприятни последици. Текучеството е такава една напаст, че всичко обръща с главата надолу! А. Гуляшки, МТС, 279. Има и една друга напаст. Това е лотарията, .. Защото в Буенос всеки ден се разиграва по една лотария. Б. Шивачев, ПЮА, 97. Като загрижени педагози и на двама ни мислите се въртяха около хулиганската напаст и възпитанието на младежта. В. Ченков, СбСт, 339.

Списък на думите по буква