НАПА̀ЩАНЕ

НАПА̀ЩАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от напащам се; напатване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква