НАПЕКА̀

НАПЕКА̀1. Вж. напичам1.

НАПЕКА̀

НАПЕКА̀2. Вж. напичам2.

Списък на думите по буква