НАПЕНДЀРВАНЕ

НАПЕНДЀРВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от напендервам се; надуване, напецване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква