НАПЕПЀРВАНЕ

НАПЕПЀРВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от напепервам и от напепервам се.

Списък на думите по буква